สำหรับลูกค้าทรู  เพียงใช้งาน True Rewards Point ท่านลูกค้าสามารถนำคะแนนมาแลกวันใช้งานกับ TSquare Traffic ได้ ตั้งแต่ วันนี้

banner-100

banner-1000


TSquare History

หลังจากที่ Toyota Tsusho Electronics (Thailand) Co., Ltd. หรือ TTET ได้ดำเนินการติดตั้ง GPS จำนวนกว่า 9,000 คัน ในกลุ่มแท็กซี่ของกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งการติดตั้งและทดสอบระบบซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลจราจรที่เป็นหัวใจของการให้บริการทั้งที่ไลเซนส์มาจากต่างประเทศและที่พัฒนาเองในระบบ VICS/RTIC แล้ว ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฏาคม 2555 เป็นต้นมา บริษัท TTET ได้เริ่มให้บริการข้อมูลจราจรคุณภาพสูง TSquare Traffic Information Service แล้ว TTET หวังว่าการดำเนินการ ซึ่งใช้ทั้งเงินทุน และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าครั้งนี้ จะเป็นประโยขน์อย่างจริงจังแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพและปริมณฑลของทุกท่าน ทั้งเรื่องของการประหยัดเวลา ค่าเชื้อเพลิง รักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เราจะดำเนินการปรับปรุงเสริมความแกร่งของ ทั้งด้านข้อมูล GPS ดิบจากแท็กซี่ และเรื่องของการจูนนิ่งซอฟต์แวร์พารามิเตอร์ต่างๆ ให้คุณภาพของข้อมูลจราจรของ TSquare สูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเทียบเท่ากับที่มีการดำเนินการอยู่ในประเทศชั้นนำทั้งหลาย ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

TSquare Taxi

middle1
TSquare Taxi กับ Function การติดตาม Taxi เพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรัก สามารถติดตาม และส่งตำแหน่งของ Taxi แบบ Real Time บอกเส้นทางที่ผ่าน อีกทั้งยังบอกเส้นทางการเดินทาง และตำแหน่งสุดท้ายที่ใช้บริการได้อีกด้วย